Leveringen geschieden franco naar het pick-up point van de club of kunnen verzonden worden naar het privé-adres of een ander adres voor het dan geldende tarief.